За услугата

Имам 25 години журналистически стаж - в радио, вестик и телевизия. Автор и редактор на десетки репортажи и статии от различни сфери, като и на телевизионни предавания.

Ключови думи

редактиране
корекция
публична реч
правоговор