За услугата

Моето призвание е да помагам на хора и организации за устойчиво професионално и личностно развитие. Коучингът прави възможно осъзнаването на собствения потенциал, дефинирането на цели, както и изготвянето на конкретен план за постигането им. Чрез коучинга ще успеете да откриете какво е важно за вас, какви промени искате на направите, кои са най-добрите начини за постигането им.
Галерия снимки

Ключови думи

Коучинг, Личностно развитие, Обучение