За услугата

Запознаване с проблемите. Изготвяне на цялостен анализ и стратегия Step by step за решаването им. Мотивация, обучение и контрол на персонала за постигане поставените цели. Оптимизация на финансовите потоци. Оптимизация на предлаганите стоки и услуги. Подобряване на конкуретноспособноста и увеличаване на пазарния дял. Увеличаване нивото на печалба.
Галерия снимки

Ключови думи

Анализи
реструктуриране
оптимизация