За услугата

Всеки знае, че добрият брандинг е важен за успешния бизнес, но какво точно прави той за фирмата? „Брандинг“ е понятие, което стартиращите компании постоянно чуват. Ако някога сте посещавали лекции за предприемачество или сте гледали видеа за резултатен бизнес, вероятно сте чули думата десетки пъти. И така, какви са ползите от брандинга и дали той може да отличи Вашия бизнес, да го разграничи от конкурентите и да Ви даде конкретни предимства? Отговорът е: Категорично “Да”! В следващите редове ще разберете защо. Какво е “бранд”? Брандът или марката, най-общо казано, е набор от визуални възприятия, очаквания, спомени, истории, взаимоотношения и взаимодействия, които взети заедно определят решението на потребителя да избере даден продукт или услуга пред други. Бранд мениджмънт Бранд мениджмънтът е комуникационна функция в маркетинга, която включва анализ и планиране на позиционирането на бранда на пазара. Изключително важно за бранд мениджмънта е изграждането на активна взаимовръзка с целевия пазар. Материалните елементи на бранд мениджмънта включват самия продукт, неговата визия, цена, опаковка и т.н. Нематериалните елементи са преживяването, което продуктът оставя у клиента и също връзката между клиента и бранда. Ролята на бранд мениджъра е да ръководи всички тези неща.
Галерия снимки

Ключови думи

PR
Реклама и Маркетинг