За услугата

Експерт и консултант по: 1. Бизнес консултиране 2. Финансов анализи 3. Анализ и планиране на инвестиции в това число и на Startup Invest 4. Изготвяне на бизнес стратегии и процедури за тяхното изпълнение и контрол 5. Анализ на риска и разработка на решения 6. Маркетингови анализи 7. Маркетингови стратегии 8. Ad hoc analysis is a business intelligence (BI)

Ключови думи

Планиране
Финансови
Бизнес
Инвестиции
Риск
Стратегии
Стратегия
Маркетинг
Финанси
Финансово
Анализ
Анализи
Експерт
Business
Planning
Financial
Investments
Risk
Strategies
Strategy
Marketing
Finance
Financially
Analysis
Analyzes