Видео представяне

За услугата

Здравейте на всички! За мен е голямо удоволствие да се запознаем. Притежавам сертификати TEFL и TESOL и Магистърска степен - Лингвистика и превод / Учител по Английски език. Преподавам предимно за международни компании, както на деца, така и на възрастни (‘’iTutorGroup’’ на учащи се от Китай и Япония; ‘’HiTutor’’ на ученици от Тайван; ‘’Skyeng’ работя с руснаци и украинци, ‘’Preply’’, където обучавам ученици от Македония). Много бих се радвала да преподавам на българи- мои сънародници. Подготвям учащи по бизнес Английски, интервюта за работа, изработка на презентации, разговорен Английски, Английски необходим при пътуване или миграция, както и за сертификати CAE, IELTS, FCE, TOEFL и TOEIC. Старая се моят клас да бъде забавно и приятно място, където учебният процес е интересен и иновативен. Имам достъп до различни акредитирани учебни материали, от които моите ученици могат да се възползват и да напреднат значително. Първият урок е безплатен и с цел да Ви запозная със софтуера, с който работя и учебните пособия, с които разполагам. ======= It is a great pleasure meeting you. I hold a TEFL and TESOL certificates and a Master`s degree in Linguistics and Translation/ English teacher. I have been teaching adult learners and junior students online ranging in age from three to seventy-five. I have four years of business experience and a passionate interest in teaching business English, general spoken English and English for travelling as well. I love preparing my students for CAE, IELTS, FCE, TOEFL and TOEIC as well as job interviews and making presentations. I am capable of helping adult learners to improve their listening skills and to boost their speaking abilities. I love to assist my students in solidifying their grammar and enhancing their pronunciation. During my classes, I provide a clear explanation of the learning objectives, various interactive activities and real-life scenarios. I always explain the core learning points of the material and constantly check students` comprehension. I always try to establish great interaction, excellent rapport and to create long-lasting memories for my students. I do my best to make my class fun and enjoyable place where the learning process is interesting and innovative. I provide constructive feedback where I point out any single mistake the learner has made during the class and maintain a positive learning environment. I sincerely aim to enhance students` English abilities and help learners to produce their language at a higher level. I am kind, courteous, reliable, trustworthy, patient and a first-rate people person. I have access to various accredited teaching materials from which my students can benefit and progress considerably and significantly. Come and book your first lesson with me. You will not regret it!
Галерия снимки

Ключови думи