Видео представяне

За услугата

Онлайн уроци по ударни инструменти във сферата на симфоничната, камерна и солова музика за нашия огромен състав от инструменти. С удоволствие бих предложил съвет за кандидатсване и обучение в чужбина, както и да споделя моя опит с образователните системи в Съединените Щати и Китай (където преподавам в момента). Разглеждам всякакъв вид материали за кандидатсване, включително видео и аудио, както CV, Resume и друг вид портфолия.
Галерия снимки

Ключови думи

Симфонична
музика
ударни инструменти
камерна музика
съвременна музика
перкусии
музикант
образование
концерти