Фабрика за прогрес
🕵 Анализ на казуси в сферата на човешките отношения. 🗣 Навигационна система 🗺 за ориентиране между проблем 🌡и решение 🏁.

Запазване на час

Часове
Моля изберете дата
Няма часове на тази дата

Видео представяне

За услугата

Искаме да обърнем внимание на човешкия фактор в бизнеса. Разработихме система за анализиране и решаване на казуси в личен, колективен и социален план.
Галерия снимки

Ключови думи