За услугата

Консултант по бизнес управление-анализ на риска,правни становища, представителство и посредничество,релокация на бизнес,евро проекти,грантове и кредити,регистрация на офшорни компании и банкови акаунти,бизнес в чужбина,консултации при събиране на дългове,вкл. и в чужбина,осигуряване на представителство пред особени юрисдикции и съдилища в чужбина,както и всякакви консултации,представителство и посредничество незабранени от закон.
Галерия снимки

Ключови думи

бизнес,управление,риск,евро проекти,кредити,релокация на бизнес,правни становища