Видео представяне

За услугата

Коучинг сесии по стандартите на "Международната коучинг федерация" ICF. Запазете си първа безплатна коучинг сесия за да опитате! Какво е коучинг? Коучинга не е обучение, не е терапия, не е треньорство. Коучинга е взаимодействие между Коуч и Клиент, където клиента поставя своите цели или проблеми, а Коучът стои в неутрална, не осъждаща позиция и задава въпроси, така че клиента да може да намери своите ресурси и решения. За добрия Коуч не е важна тематиката на сесията. Не важно той да има експертиза в нея, това е важно за клиента. Важно е личното усещане да намерите своя Коуч за това най-добре ще се разбере при безплатната предварителна сесия. В областта на мениджмънт консултирането моите услуги са проекти, включващи диагностични анализи, разработване и внедряване на решенията с основна цел да помогнем на мениджъри и организации да постигнат техните цели, да разрешават бизнес и мениджмънт проблеми, да идентифицират и реализират нови възможности, подобряват обучението и осъществяват промени. Притежаваме експертиза и използваме мениджмънт инструменти, като „Lean Six Sigma”, Supply Chain Management, Logistics, Marketing, Theory of Constraints, Quality Management, Value analysis and Value Engineering, People Development,
Галерия снимки

Ключови думи

Коучинг, Мениджмънт консултиране