Александър Аврамов
human relationships
negotiations
communications
Посредничество | Човешки отношения | Комуникация - виртуална, вербална и невербална | Коучинг

Запазване на час

Часове
Моля изберете дата
Няма часове на тази дата

Видео представяне

Галерия снимки

Ключови думи

human relationships
negotiations
communications
coaching