Видео представяне

За услугата

Използваме най-съвременна техника за 3D сканиране на имоти създаваме точно дигитално копие на сканираният обект като приложенията са различни: - Виртуални огледи - Хотели, Ресторанти и др с цел виртуална разходка - Документиране на етапи в строителството - Подложка за CAD/BIM среда
Галерия снимки

Ключови думи

3D сканиране
3D виртуални разходки
маркетинг
визуализация
виртуални огледи
дигитален двойник
virtual twin
BIM
CAD
SketchUp
AutoCad
Revit